top of page
Faktabruket logotyp elelment uggla

Faktabruket är Sveriges ledande produktionsbolag inom faktabaserad tv. Vi älskar sanna öden, verkliga människor, nördig vetenskap, storslagen historia, galna drömmar, samhälle, kultur, sorgen och gapskratten.

bottom of page